Blogsite Ummu Yahya Al Atsariyyah

Dakwah Salafiyah Dakwah Wasathiyah

Mana yang Lebih Utama, Mencari Ilmu ataukah Mengurusi Rumah?

Posted by Ummu Yahya Al Atsariyyah pada 14 November 2009

Mana yang Lebih Utama,

Mencari Ilmu ataukah Mengurusi Rumah?

Oleh: Asy Syaikh Shalih bin Fauzan bin ‘Abdillah Al Fauzan

(Anggota Hai’ah Kibarul Ulama/Dewan Ulama Besar Saudi Arabia)

Pertanyaan: Mana yang lebih utama bagi seorang wanita muslimah, mengurusi kewajiban di rumahnya dan mengurusi suaminya ataukah mengkhususkan diri untuk mencari ilmu dengan menyewa seorang pembantu untuk mengurusi urusan rumah? Berilah kami jawaban, semoga Allah memberi Anda kebaikan.

Jawaban: Memang bagi wanita muslimah hendaknya mencari ilmu agama semampunya, akan tetapi melayani suami dan taat kepadanya serta mendidik anak-anaknya adalah pekerjaan yang besar. Hendaknya ia menyediakan kesempatan tiap hari untuk belajar meski sebentar atau menyediakan waktunya setiap hari untuk membaca, dan sisanya dipergunakan untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Dengan demikian ia tidak meninggalkan pekerjaan menuntut ilmu juga tidak meninggalkan pekerjaan pokoknya atau anak-anaknya dengan menyerahkan kepada pembantu.

Hendaknya Anda bijaksana dalam hal ini, dengan menyediakan waktu untuk menuntut ilmu meski hanya sebentar, dan mempergunakan waktu yang cukup untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya.

Sumber: Al Fatawa Al Jami’ah lil Mar’atil Muslimah

Iklan

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogger menyukai ini: